R9-D2さん(2017年11月26日)の日本酒「勝駒」レビュー

勝駒

「勝駒」のレビュー(R9-D2さん)

富山県 / 清都酒造場 / 勝駒

3.85

レビュー数:42