michi.honneさん(2017年11月7日)の日本酒「悦凱陣」レビュー

悦凱陣

「悦凱陣」のレビュー(michi.honneさん)

香川県 / 丸尾本店 / 悦凱陣

3.89

レビュー数:135