robertpark41さん(2022年1月19日)の日本酒「信州亀齢」レビュー

  1. ホーム   ≫  
  2. 日本酒ランキング   ≫  
  3. 長野の日本酒   ≫  
  4. 信州亀齢 (しんしゅうきれい)   ≫  
  5. 信州亀齢のレビュー(robertpark41さん)
信州亀齢

「信州亀齢」のレビュー(robertpark41さん)

長野県 / 岡崎酒造 / 信州亀齢

4.51

レビュー数:1597

信州亀齢が購入できる通販