akanek_8さん(2014年9月19日)の日本酒「勝駒」レビュー

  1.   ≫  
  2.   ≫  
  3.   ≫  
  4.   ≫  
  5. 勝駒のレビュー(akanek_8さん)
勝駒

「勝駒」のレビュー(akanek_8さん)

富山県 / 清都酒造場 / 勝駒

3.89

レビュー数:62