K.Akiraさん(2017年5月14日)の日本酒「勝駒」レビュー

勝駒

「勝駒」のレビュー(K.Akiraさん)

富山県 / 清都酒造場 / 勝駒

3.85

レビュー数:42